Frimærkedetaljer: dk-0003

Tilbage

Billede

Beskrivelse

Denne frimærketype blev udsendt for at imødekomme kritik fra den tysktalende befolkning i hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg over, at de første frimærker kun var forsynet med inskriptioner på dansk. Forkortelserne kunne læses og forstås på såvel dansk som tysk.

Stamdata

Nummer dk-0003 (Danske frimærker)
Motiv Punkteret udfyldning i hjørnerne 1854-1857
Kunstner J. Buntzen
Gravør J. Buntzen
Værdi 2 skilling
Trykkeri H. H. Thieles Bogtrykkeri
Trykmetode Bogtryk (mærkebillede og bundtryk)
Kategori Dagligserie

Oplagsinformationer

Udgivelsesdato: 1855-07-01
Antal ark 39925
Mærker/ark 100
Papir Håndgjort
Farve Blå
Vandmærke Krone 1
Perforering Utakket