Velkommen til Danmarks Frimærkedatabase

Soldaterfrimærker

I august 1917 fik korporaler og menige i sikringsstyrken udleveret særlige soldaterfrimærker til brug på korrespondance med familien på hjemmefronten.

Soldaterfrimærkerne var de kurserende dagligmærker med Christian X's portræt, påtrykt bogstaverne "S" og "F" for SoldaterFrimærke. Værdien af de to frimærker, soldaterne fik udleveret, var henholdsvis 5 øre, svarende til lokalportoen for breve og landsportoen for brevkort, og 10 øre, der svarede til landsportoen for breve. Ordningen med soldaterfrimærker ophørte, da den sidste del af sikringsstyrken hjemsendtes i marts 1919.

Et restoplag af det røde soldaterfrimærke blev i 1921 genbrugt som portomærke med endnu et overtryk af ordet PORTO.

Færgegodsmærker

Efter overtagelsen af driften af færgerierne Løgstør-Aggersund og Fanø-Esbjerg indførte postvæsenet i marts 1919 særlige fragtmærker med overtrykket ”postfærge” til frankering af pakker og gods. Færgegodsmærkerne blev enten anbragt på selve forsendelsen, på adressemærket eller det tilhørende adressekort. I perioden indtil 1. juli 1919 kunne disse mærker også anvendes til frankering af almindelige postforsendelser.

På limfjordsoverfarten ophørte ordningen da Aggersundbroen blev taget i brug i 1942, men på ruten til Fanø forsvandt færgegodsmærkerne først i 1977, da DSB overtog overfarten.

Tjenestefrimærker

I 1871 blev der indført særlige tjenestefrimærker for at synliggøre de offentlige myndigheders forbrug af porto. Indtil da havde de haft portofrihed mod en fast godtgørelse til posten. Brugen af tjenestefrimærker ophørte i 1924. Siden har de offentlige forvaltninger frankeret med frimærker og andre frankeringsformer på lige fod med andre brugere.

Tjenestefrimærkerne blev tegnet og graveret af Philip Batz. Den første serie havde værdiangivelse i skilling, som i 1875 blev afløst af øre. Nogle af tjenestefrimærkerne er i 1912 og 1926 blevet benyttet som basis for fremstilling af postfrimærker ved hjælp af overtrykning.

1 | 2 | 3