Frimærkedetaljer: dk-0032

Tilbage

Billede

Beskrivelse

Typen fremkom som følge af en henstilling fra Verdenspostforeningen (oprettet 1874) om at udgive énfarvede frimærker til brug i den internationale posttjeneste af hensyn til portokontrollen. Frimærker til tryksager skulle være grønne, til postkort røde og til breve skulle farven være blå.

Stamdata

Nummer dk-0032 (Danske frimærker)
Motiv Våbentypen 1882
Kunstner N. Fristrup
Værdi 5 øre
Trykkeri H. H. Thieles Bogtrykkeri
Trykmetode Bogtryk
Grafik L. Lauter
Kategori Dagligserie

Oplagsinformationer

Udgivelsesdato: 1882-06-01
Antal ark 17161
Mærker/ark 100
Papir Almindeligt
Farve Grøn
Vandmærke Krone 2
Perforering 14 x 13½