Frimærkedetaljer: dk-0038

Tilbage

Billede

Beskrivelse

Søllestedfrimærket er navnet på en meget sjælden variant af 15 øres mærket. Et utakket ark slap uantastet gennem frimærkekontrollen og endte på posthuset i Søllested på Lolland, hvor personalet i stedet for at returnere arket, hvilket burde været sket, møjsommeligt udklippede mærkerne og solgte/brugte dem på normal vis. Til i dag er kun genfundet 14 eller 15 af de eksisterende 100 stk., så der er endnu chance for en god ekstraindtægt, hvis man finder et eksemplar.

Stamdata

Nummer dk-0038 (Danske frimærker)
Kategori Dagligserie
Motiv Våbentypen 1901-1902
Værdi 15 øre
Kunstner N. Fristrup
Gravør Philip Batz
Trykkeri H. H. Thieles Bogtrykkeri
Trykmetode Bogtryk

Oplagsinformationer

Udgivelsesdato: 1902-09-14
Antal ark 100000
Mærker/ark 100
Papir Almindeligt
Farve Grålilla
Vandmærke Krone 3