Frimærkedetaljer: dk-0039

Tilbage

Billede

Beskrivelse

Søllestedfrimærket er navnet på en meget sjælden variant af 15 øres mærket. Et utakket ark slap uantastet gennem frimærkekontrollen og endte på posthuset i Søllested på Lolland, hvor personalet i stedet for at returnere arket, hvilket burde været sket, møjsommeligt udklippede mærkerne og solgte/brugte dem på normal vis. Til i dag er kun genfundet 14 eller 15 af de eksisterende 100 stk., så der er endnu chance for en god ekstraindtægt, hvis man finder et eksemplar.

Stamdata

Nummer dk-0039 (Danske frimærker)
Motiv Våbentypen 1901-1902
Kunstner N. Fristrup
Gravør Philip Batz
Værdi 24 øre
Trykkeri H. H. Thieles Bogtrykkeri
Trykmetode Bogtryk
Kategori Dagligserie

Oplagsinformationer

Udgivelsesdato: 1901-04-01
Antal ark 16751
Mærker/ark 100
Papir Almindeligt
Farve Brun
Vandmærke Krone 2
Perforering 12 ¾