Frimærkedetaljer: dk-sf02

Tilbage

Billede

Beskrivelse

Soldaterfrimærke 1917-1919. Grundmærket er tegnet af Gerhard Heilmann - se dk-0069

Stamdata

Nummer dk-sf02 (Danske soldaterfrimærker)
Motiv Provisorium
Værdi 10 øre
Trykkeri H. H. Thieles Bogtrykkeri
Trykmetode Bogtryk
Kategori Soldaterfrimærke

Oplagsinformationer

Udgivelsesdato: 1919-08-21
Antal ark 13347
Mærker/ark 100
Papir Almindeligt
Vandmærke Kors
Perforering 14 x 14½
Farve Blå på rød

I august 1917 fik korporaler og menige i sikringsstyrken udleveret særlige soldaterfrimærker til brug på korrespondance med familien på hjemmefronten.

Soldaterfrimærkerne var de kurserende dagligmærker med Christian X's portræt, påtrykt bogstaverne "S" og "F" for soldaterfrimærke. Værdien af de to frimærker, soldaterne fik udleveret, var henholdsvis 5 øre, svarende til lokalportoen for breve og landsportoen for brevkort, og 10 øre, der svarede til landsportoen for breve. Ordningen med soldaterfrimærker ophørte, da den sidste del af sikringsstyrken hjemsendtes i marts 1919.

Et restoplag af det røde soldaterfrimærke blev i 1921 genbrugt som portomærke med endnu et overtryk af ordet PORTO