Frimærkedetaljer: dk-gm01

Tilbage

Billede

Beskrivelse

Gebyrmærker 1923

I årene 1923-1962 udgav posten såkaldte gebyrmærker til markering af, at der var betalt for særlige tjenesteydelser som eksempelvis udfyldning af blanketter, eftertælling af penge i værdiforsendelser, forsegling o. lign. Mærkerne blev enten klæbet på forsendelsen, et tilhørende følgepapir eller på kvitteringen.

De første gebyrmærker blev fremstillet ved at trykke ordet ”Gebyr” på et portomærke, men i 1926 udkom den endelige udgave. Den var oprindeligt designet af R. Larsen til frimærkekonkurrencen i 1902, som to år senere førte til udsendelse af bølgelinjetypen. Postvæsenet præmierede tegningen, men ventede altså 24 år med at tage det i brug til den definitive udgave af gebyrmærker.

Stamdata

Nummer dk-gm01 (Danske gebyrmærker)
Motiv Provisorium
Værdi 10 øre
Trykkeri H. H. Thieles Bogtrykkeri
Trykmetode Bogtryk
Kategori Gebyrmærke

Oplagsinformationer

Udgivelsesdato: 1923-03-21
Antal ark 29679
Mærker/ark 100
Papir Almindeligt
Farve Sort på grøn
Vandmærke Kors
Perforering 14 x 14½

Grundmærket er et portomærke fra 1922 - se dk-pm12.