Frimærkedetaljer: dk-gm05

Tilbage

Billede

Beskrivelse

Gebyrmærker i stålstik 1934.

I årene 1923-1962 udgav posten såkaldte gebyrmærker til markering af, at der var betalt for særlige tjenesteydelser som eksempelvis udfyldning af blanketter, eftertælling af penge i værdiforsendelser, forsegling o. lign. Mærkerne blev enten klæbet på forsendelsen, et tilhørende følgepapir eller på kvitteringen.

De første gebyrmærker blev fremstillet ved at trykke ordet ”Gebyr” på et portomærke, men i 1926 udkom den endelige udgave. Den var oprindeligt designet af R. Larsen til frimærkekonkurrencen i 1902, som to år senere førte til udsendelse af bølgelinjetypen. Postvæsenet præmierede tegningen, men ventede altså 24 år med at tage det i brug til den definitive udgave af gebyrmærker.

Stamdata

Nummer dk-gm05 (Danske gebyrmærker)
Gravør Johs. Britze
Kategori Gebyrmærke
Kunstner R. Larsen
Motiv Rigsvåbenets løver og hjerter flankeret af kornaks
Trykkeri Frimærketrykkeriet
Trykmetode Stålstik
Værdi 10 øre

Oplagsinformationer

Udgivelsesdato: 1934-02-22
Antal ark 113753
Mærker/ark 100
Papir Almindeligt
Farve Orange
Vandmærke Intet
Perforering 12 ¾