Frimærkedetaljer: dk-pm14

Tilbage

Billede

Beskrivelse

Portomærker 1921-1925. Definitiv udgave

Den 1. maj 1921 indførte postvæsenet af regnskabsmæssige grunde særlige portomærker til brug på ufrankerede og utilstrækkeligt frankerede forsendelser. De var i brug indtil de i foråret 1962 blev afløst af almindelige frimærker eller særlig portostempling, som da allerede var taget i brug ved større postkontorer.

Til den endelige udgave genbrugte postvæsenet designet til avisportomærkerne fra årene 1907-1916.

Stamdata

Nummer dk-pm14 (Danske portomærker)
Værdi 25 øre
Trykkeri H. H. Thieles Bogtrykkeri
Trykmetode Bogtryk
Kunstner C. Hagen
Motiv Taltegning
Kategori Portomærke

Oplagsinformationer

Udgivelsesdato: 1923-05-24
Antal ark 5298
Mærker/ark 100
Papir Almindeligt
Farve Rød
Vandmærke Kors
Perforering 14 x 14½