Frimærkedetaljer: dk-pm17

Tilbage

Billede

Beskrivelse

Portomærker. Definitiv udgave. Suppleringsværdi

Den 1. maj 1921 indførte postvæsenet af regnskabsmæssige grunde særlige portomærker til brug på ufrankerede og utilstrækkeligt frankerede forsendelser. De var i brug indtil de i foråret 1962 blev afløst af almindelige frimærker eller særlig portostempling, som da allerede var taget i brug ved større postkontorer.

Til den endelige udgave genbrugte postvæsenet designet til avisportomærkerne fra årene 1907-1916.

Stamdata

Nummer dk-pm17 (Danske portomærker)
Værdi 7 øre
Trykkeri H. H. Thieles Bogtrykkeri
Trykmetode Bogtryk
Kunstner C. Hagen
Motiv Taltegning
Kategori Portomærke

Oplagsinformationer

Udgivelsesdato: 1927-01-26
Antal ark 3925
Mærker/ark 100
Papir Almindeligt
Farve Lysgrøn
Vandmærke Kors
Perforering 14 x 14½