Frimærkedetaljer: dk-pm24

Tilbage

Billede

Beskrivelse

Portomærker. Definitiv udgave. Farveændring

Den 1. maj 1921 indførte postvæsenet af regnskabsmæssige grunde særlige portomærker til brug på ufrankerede og utilstrækkeligt frankerede forsendelser. De var i brug indtil de i foråret 1962 blev afløst af almindelige frimærker eller særlig portostempling, som da allerede var taget i brug ved større postkontorer.

Til den endelige udgave genbrugte postvæsenet designet til avisportomærkerne fra årene 1907-1916.

Stamdata

Nummer dk-pm24 (Danske portomærker)
Kategori Portomærke
Kunstner C. Hagen
Motiv Taltegning
Trykkeri H. H. Thieles Bogtrykkeri
Trykmetode Bogtryk
Værdi 25 øre

Oplagsinformationer

Udgivelsesdato: 1930-12-01
Antal ark 4484
Mærker/ark 100
Papir Almindeligt
Farve Lysblå
Vandmærke Kors
Perforering 14 x 14½