Frimærkedetaljer: dk-0067

Tilbage

Billede

Beskrivelse

Centralpostbygningen

Udsendt i anledning af bygningens indvielse. Genudsendt i 1915 med vandmærke Kors - se dk-0081.

Centralpostbygningen blev afhændet i 2015. Emneord: Post, posthus  

Stamdata

Nummer dk-0067 (Danske frimærker)
Kategori Særfrimærke
Motiv Centralpostbygningen i København
Værdi 5 kr.
Gravør Rigstrykkeriet i Berlin
Fotograf Ukendt fotograf
Trykkeri H. H. Thieles Bogtrykkeri
Trykmetode Kobbertryk
Grafik Gerhard Heilmann

Oplagsinformationer

Udgivelsesdato: 1912-09-16
Antal ark 1735
Mærker/ark 50
Papir Almindeligt
Farve Brunrød
Vandmærke Krone 3
Perforering 12 ¾